Distime luo paremman ajantajun

Distime on mobiilisovellus henkilöille joilla on heikentynyt kuulo tai näkö ja kognitiivinen toimintarajoite. Se antaa paremman käsityksen ajasta. Distime valmistaa henkilöä arjen tärkeisiin tapahtumiin kuten ruokailuun, kouluun lähtöön tai nukkumaan. Parempi ennakointi ja ajantaju ehkäisevät stressiä ja lisäävät arjen turvallisuutta. Tapahtumista voidaan tiedottaa visuaalisesti (viivoin, kuvin, videoin), auditiivisesti (morse, piippaukset, äänileikkeet) tai taktiilisesti (värähdykset, morse, braille). Sitä mukaa kun käyttäjän aikakäsitys kehittyy voi Distime antaa aina yksityiskohtaisempaa tietoa.

Kun Distime otetaan käyttöön voi avustaja, vanhempi tai opettaja lisätä uusia tapahtumia. Myöhemmin käyttäjä itse voi lisätä tapahtumia järjestelmään.

Distime

Monitor

Ready-Ride

Ready-Move

Good Vibrations

VibroBraille