Monitor murtaa eristäytyneisyyden

Monitorin avulla vaikeasti kuulovammaiset tai kuurosokeat tulevat tietoisemmiksi siitä mitä heidän ympäristössä tapahtuu. Monitor koostuu mikrofonista, vibraattorista ja ohjelmistosta joka muuntaa äänet värähtelyiksi. Mikrofonin havaitsema ääni muutetaan iholla, esimerkiksi ranteessa olevan kapselin värähtelyksi. Monitorin avulla iho ”kuulee” värähtelyjä.
Monitoria käyttämällä kuurosokeat voivat murtaa eristäytyneisyyden tunteen. He ovat enemmän läsnä ja osallisina todellisuudessa jossa ihmiset puhuvat ja liikkuvat, ovet aukeavat, autot liikkuvat ja lapset leikkivät.
Kehittyneen signaalinkäsittelyn avulla äänet erilaisista tapahtumista muutetaan erityisiksi värähtelykuvioiksi. Näin kuurosokeat oppivat ajan myötä tunnistamaan monia erilaisia tapahtumia, jopa ymmärtämään yksittäisiä sanoja. Kättä liikuttamalla saadaan tietoa äänen suunnasta.
Mit Monitor werden Menschen mit schwerem Hörverlust oder Taubblindheit ihrer Umwelt besser gewahr. Monitor besteht aus einem Mikrofon, einem Vibrator und einer Software, die Geräusche in Vibrationen umwandelt . Das Mikrofon fängt Geräusche auf, die Vibrationen erzeugen und zum Beispiel am Handgelenk übertragen werden . Monitor lässt die Haut mit Hilfe von Vibrationen “hören”.
Monitor bricht das Gefühl der Isolation, das viele Menschen mit Taubblindheit erleben. Sie werden präsenter und involviert in die Realität, in der Menschen sprechen und sich bewegen, Türen offen, Autos laufen und Kinder spielen.
Dank der fortschrittlichen Signalverarbeitung wird der Klang von verschiedenen Ereignissen auf bestimmte Schwingungsmuster übertragen. Dies ermöglicht den Taubblinden im Laufe der Zeit viele verschiedene Ereignisse kennen zu lernen, sogar einzelne Wörter wahrzunehmen. Durch Bewegen der Hand können sie Richtungsinformationen erhalten.

Distime

Monitor

Ready-Ride

Ready-Move

Good Vibrations

VibroBraille