Ready-Move möjliggör god fritid

En aktiv fritid kräver att man är rörlig och kan kommunicera med sin omgivning. Många personer med grav synskada, hörselskada, dövhet, blindhet och dövblindhet som får försämrad syn och hörsel får svårt att röra sig fritt och utöva fritidsaktiviteter då de är rädda för att skada sig själva eller göra skador. Ready-Move, det taktila hjälpmedlet kan förbättra mobiliteten, autonomin hos dessa personer så de lättare kan utöva fysiska aktiviteter och därmed få en aktiv fritid samt bättre livskvalité.

Ready-Move består av en sändare (används av en assistent), mottagare (används av brukaren) och ett antal vibratorenheter vilka placeras på lämpliga ställen på brukarens kropp och kommunicerar med mottagaren trådlöst via Bluetooth. Kommunikation mellan mottagarenhet och sändarenhet sker trådlöst via Wi-Fi eller 3G-nätet. Informationen sänds i form av enkla eller kombinationen av korta/långa pulser där assistenten och brukaren kommer överens om vad pulserna ska representera. Ready-Move kan användas vid utövande av alla fritidsaktiviteter även ridning.

Distime

Monitor

Ready-Ride

Ready-Move

Good Vibrations

VibroBraille