Ready-Ride ökar autonomin hos ryttare med dövblindhet

Ridning är Sveriges största handikappsport. Men för att dövblinda skall kunna rida, krävs att ridinstruktören kommunicerar med ryttaren via en teckentolk som får springa bredvid hästen och teckna i ryttarens hand. Detta innebär att ryttaren med korta mellanrum måste avbryta ridningen för att få kommandon och återkoppling.
Ready-Ride är ett taktilt hjälpmedel som kan ge en ryttare med grav synskada/hörselskada, dövblindhet eller begränsande språklig förmåga, möjlighet att utöva fysiska aktiviteter tillsammans med en tränare/ledsagare som på distans kan ge instruktioner i form av taktila vibrationer. Det består av en sändarenhet och en mottagarenhet, vilka kommunicerar via Bluetooth. Sändaren har 4 knappar vilka styr motsvarande vibratorer som är kopplade med sladdar till mottagarenheten.
Med hjälp av Ready-Ride blir den dövblinde ryttaren mer självständig och hela proceduren kring ridningen blir enklare och mindre resurskrävande. Dessutom får ryttaren mer ut av sin ridning, eftersom återkopplingen sker löpande medan ridningen pågår.

Distime

Monitor

Ready-Ride

Ready-Move

Good Vibrations

VibroBraille