À PROPOS DU PARICEPTION

Pariception AB a été fondée en 2014. L’activité principale de la société est la recherche et le développement d’aides techniques pour les personnes atteintes de surdicécité ou d’autres troubles cognitifs.

Parivash Ranjbar

Parivash Ranjbar

VD för Pariception och teknologie doktor inom medicin teknik som utbildade sig till undersköterska år 1994 och sadlade senare om för att studera till dataingenjör, hörselvetare och elektromagister. 2009 slutförde hon sin doktorsavhandling i vilken tog hon fram olika signalbearbetningsmetoder för att kunna identifiera miljöljud. Parivash bedriver forskning som resulterar i tekniska hjälpmedel till hörselskadade och dövblinda.

Erik Borg

Erik Borg

Erik Borg, Med. dr. professor i klinisk audiologi. pensionerad. Arbetat med hörselfysiologiska frågor alltifrån akustiska reflexer, kodningen av ljud i hörselnerven vid olika typer av skador till lokalisation av ljud och hudstimulering för att ersätta hörseln vid dövhet och pedagogiska frågor vid hörselrehabilitering.

Dag Stranneby

Dag Stranneby

Professor vid Örebro universitet sedan 1999, chef för forskningsenheten Modellering och Simulering vid akademin för Naturvetenskap och Teknik samt föreståndare för Campus Alfred Nobel, Karlskoga. Dag blev civiligenjör i elektronik vid Chalmers tekniska högskola 1980, teknologie licentiat 1991 i teletransmissionsteori vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och teknologie doktor 1996 i radiosystemteknik vid Kungliga Tekniska högskola.

Distime

Monitor

Ready-Ride

Ready-Move

Good Vibrations

VibroBraille

Gunnar Åkerblom

Gunnar Åkerblom

M.Sc. avec une longue et vaste expérience dans la gestion des affaires.

Ann Montgomery-Cederhielm

Ann Montgomery-Cederhielm

Propre entrepreneur, exploite la compétition annuelle de cavaliers sur le terrain les jours Segersjö.

Elisabeth Wedenberg

Elisabeth Wedenberg

Candidat juriste, avocat et associé du cabinet d’avocats Maminza.