Om Pariception

Pariception AB startades 2014. Företagets huvudsakliga verksamhet är forskning kring och utveckling av tekniska hjälpmedel för personer med dövblindhet eller andra kognitiva funktionsnedsättningar.

Parivash Ranjbar

Parivash Ranjbar

VD för Pariception och teknologie doktor inom medicin teknik som utbildade sig till undersköterska år 1994 och sadlade senare om för att studera till dataingenjör, hörselvetare och elektromagister. 2009 slutförde hon sin doktorsavhandling i vilken tog hon fram olika signalbearbetningsmetoder för att kunna identifiera miljöljud. Parivash bedriver forskning som resulterar i tekniska hjälpmedel till hörselskadade och dövblinda.

Erik Borg

Erik Borg

Erik Borg, Med. dr. professor i klinisk audiologi. pensionerad. Arbetat med hörselfysiologiska frågor alltifrån akustiska reflexer, kodningen av ljud i hörselnerven vid olika typer av skador till lokalisation av ljud och hudstimulering för att ersätta hörseln vid dövhet och pedagogiska frågor vid hörselrehabilitering.

Dag Stranneby

Dag Stranneby

Professor vid Örebro universitet sedan 1999, chef för forskningsenheten Modellering och Simulering vid akademin för Naturvetenskap och Teknik samt föreståndare för Campus Alfred Nobel, Karlskoga. Dag blev civiligenjör i elektronik vid Chalmers tekniska högskola 1980, teknologie licentiat 1991 i teletransmissionsteori vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och teknologie doktor 1996 i radiosystemteknik vid Kungliga Tekniska högskola.

Distime

Monitor

Ready-Ride

Ready-Move

Good Vibrations

VibroBraille

Gunnar Åkerblom

Gunnar Åkerblom

Civilingenjör med lång och bred erfarenhet inom företagsledning från 5 olika branscher.

Ann Montgomery-Cederhielm

Ann Montgomery-Cederhielm

Ann Montgomery-Cederhielm
Egen företagare, driver bl.a. den
årliga fättryttartävlingen på Segersjö dagarna.

Elisabeth Wedenberg

Elisabeth Wedenberg

Jur kand, advokat och delägare i Maminza Advokatbyrå.