Ready-Move mahdollistaa hyvän vapaa-ajan

Aktiivinen vapaa-aika edellyttää liikkuvuutta ja kykyä kommunikoida ympäristön kanssa. Monille joilla on vaikea näkö- tai kuulovamma on vaikeaa liikkua vapaasti harrastuksissa koska pelkäävät vahingoittavansa itseään tai ympäristöä. Taktiili apuväline Ready-Move voi parantaa näiden ihmisten liikkuvuutta ja autonomiaa niin että he helpommin voivat harjoittaa fyysisiä toimintoja ja niin saada aktiivista vapaa-aikaa ja parempaa elämänlaatua.
Ready-Move koostuu lähettimestä (avustajalla) ja vastaanottimesta (käyttäjä) ja muutamista värähtelijöistä jotka sijoitetaan sopiviin kohtiin käyttäjän kehoon. Värähtelijöillä ja vastaanottimella on Bluetooth yhteys. Vastaanottimella ja lähettimellä on Wi-Fi tai mobiili yhteys. Informaatio lähetetään yksittäisinä tai lyhyiden ja pitkien pulssien yhdistelminä joiden merkitykset avustaja ja käyttäjä ovat sopineet.  Ready-Move sopii kaikkiin vapaa-ajan harrastuksiin, myös ratsastukseen.

Distime

Monitor

Ready-Ride

Ready-Move

VibroBraille