Högre livskvalitet för dövblinda

Vår främsta uppgift är att hjälpa personer med dövblindhet att få högre livskvalitet och mer kontakt med sin omgivning. Genom nära dialog med dövblinda och vår egen tekniska kunskaper, vill vi öppna dörrarna till en värld som annars domineras av mörker och tystnad.

Distime

Monitor

Ready-Ride

Ready-Move

Good Vibrations

VibroBraille