Monitor bryter isoleringen

Med hjälp av Monitor blir personer med grav hörselskada eller dövblindhet mer medvetna om vad som händer i deras omgivning. Monitor består av en mikrofon, en vibrator och mjukvara som omvandlar ljud till vibrationer. Mikrofonen fångar upp ljud som blir till vibrationer i en kapsel som placeras på huden, exempelvis på handleden. Monitor gör att huden kan ”höra” med hjälp vibrationerna.

Genom att använda Monitor bryts den känsla av isolering som många personer med dövblindhet upplever. De blir mer närvarande och delaktiga i den verklighet där människor talar och rör sig, dörrar öppnas, bilar kör och barn leker.

Tack vare den avancerade signalbearbetningen översätts ljudet från olika händelser till specifika vibrationsmönster. Det gör att den dövblinda med tiden kan lära sig känna igen många olika händelser, till och med uppfatta enstaka ord. Genom att flytta handen kan man få riktningsinformation.

Distime

Monitor

Ready-Ride

Ready-Move

Good Vibrations

VibroBraille