Distime skapar bättre känsla för tid

Distime är en mobilapp som gör att personer med nedsatt hörsel eller syn samt kognitiv funktionsnedsättning kan få en bättre känsla för tid. Distime förbereder personen för viktiga händelser i vardagen – till exempel att äta, gå till skolan eller gå och lägga sig. Bättre framförhållning och tidsuppfattning motverkar stress och ger större trygghet i vardagen. Händelser kan kommuniceras visuellt (linjer/ bilder/ video), auditivt (morse/ pipljud/ ljudklipp) eller taktilt (vibrationer/ morse/ Braille). I takt med att användaren utvecklar sin tidsuppfattning, kan Distime ge alltmer detaljerad information.

När Distime börjar användas kan assistenten, föräldern eller läraren lägga in nya aktiviteter i Distime. På sikt kan användare själv lägga in händelser i systemet.

Distime

Monitor

Ready-Ride

Ready-Move

Good Vibrations

VibroBraille